Om mig

SnigelMade

Vera van den Berg

Försjövägen 36

57592 Hult

Mina händer…

De är ständigt i rörelse och gör, gör, gör …

Redan som barn njöt jag av natur, rörelse och kreativitet. Du hittar denna glädje i SnigelMades produkter. Jag vill att så många människor som möjligt ska delta i produkterna och jag är glad att träffa människor som är entusiastiska och inspirerade av det de producerar.

Keramik sätter kreativa processer i rörelse och mobiliserar fantasiens dimension. Det ger en inblick i den konstnärliga brainstormingen och designprocessen. Det är en berikning i mitt liv.

När det gäller t-shirts är det produktionen av de enskilda bitarna (varje t-shirt finns bara en gång) som för mig är nära relaterad till livligheten och mångfalden som människor har i sig själva och uttrycker.